Αποτελέσματα τελικής επιλογής καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ - Εγγραφές νέων επιτυχόντων 2017Β Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ - Εγγραφές επιτυχόντων υποψηφίων 2017Β ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ 4-9-2017 Παράταση ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης(Δ.Ι.Ε.Κ.) εξαμήνου 2017Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 2017Β ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.ΙΕΚ) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017Β Ειδικότητες Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Φθινοπωρινού Εξάμηνου 2017Β Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 - Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 10 Αυγούστου 2017 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2017

Europass

To Ευρωδιαβατήριο Κατάρτισης συνιστά ένα ενιαίο πιστοποιητικό των επαγγελματικών προσόντων, τα οποία αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, σε κάθε περίοδο επαγγελματικής κατάρτισης ή επανακατάρτισης. Αυτό το ενιαίο πιστοποιητικό έχει καθολική και γενικευμένη ισχύ σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί προσωπικό έγγραφο για κάθε καταρτιζόμενο, οποιουδήποτε επιπέδου, που αποφασίζει να ολοκληρώσει την κατάρτισή του σε οποιοδήποτε φορέα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα ενός ή περισσότερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνουμε ότι το ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ έχει μέχρι τώρα χορηγήσει 195 Ευρωδιαβατήρια Κατάρτισης σε καταρτιζομένους που έχουν συμμετάσχει σε Προγράμματα κινητικότητας Leonardo da Vinci.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.oeek.gr