16 Οκτωβρίου 2005, "Δημιουργία Ψηφιακών Χαρτογραφικών Υποβάθρων με τη βοήθεια των GIS"

Το σχέδιο τοποθέτησης προτάθηκε με θέμα «Δημιουργία Ψηφιακών Χαρτογραφικών Υποβάθρων με τη βοήθεια των G.I.S.» απευθυνόταν σε δεκαοκτώ (18) νέους της ειδικότητας ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.). Από αυτούς οι 10 είναι καταρτιζόμενοι του Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ και οι υπόλοιποι 8 απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο διάστημα από 16/10/2005 έως 06/11/2005 στη Λειψία της Γερμανίας και συγκεκριμένα στον Οργανισμό VITALIS GmbH.

Το Πρόγραμμα εκπλήρωσε πλήρως τους στόχους που είχαν τεθεί και καθοριστεί στην πρότασή μας.
Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι του σχεδίου τοποθετήθηκαν στην πόλη της Λειψίας, που βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά της Γερμανίας όπου και αναπτύχθηκε το πρόγραμμα δράσεων ? επισκέψεων του σχεδίου, όπως αυτό είχε προκαθοριστεί στη σχετική πρόταση που είχε προηγηθεί.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Λειψία, οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Πανεπιστήμιο της Λειψίας (Τμήμα Γεωγραφίας), τα Τμήματα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Hochscule Anhalt. Στο τμήμα Γεωγραφίας δόθηκε η δυνατότητα υλοποίησης ενός σεναρίου χωροθέτησης (ολοκληρωμένης άσκησης) (project). Επίσης επισκέφτηκαν εταιρείες του δημόσιου τομέα (ύδρευσης και αποχέτευσης, πολεοδομίας) καθώς και το ινστιτούτο Laenderkunde (με ισχυρή παρουσία στο χώρο της χαρτογραφίας). Σύμφωνα με το πρόγραμμα, επισκέφτηκαν την εταιρεία Agrocom, όπου και ενημερώθηκαν για την εισαγωγή της τεχνολογίας των G.I.S, στις γεωργικές επιστήμες (precision agriculture).

Στα πλάισια των παραπάνω δραστηριοτήτων, οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να αποκομίσουν εμπειρίες σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους καθώς και με το εργασιακό περιβάλλον σε επιχειρήσεις στη Γερμανία.
Η Γλωσσική προετοιμασία που παρασχέθηκε στους δικαιούχους από το Ίδρυμα VITALIS τους βοήθησε κατ? αρχάς να εγκλιματιστούν και κατά δεύτερον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του Προγράμματος.

Η πολιτιστική ενημέρωση κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο κέντρο της Λειψίας και της Δρέσδης είναι επίσης κάτι σημαντικό και θα πρέπει να αναφερθεί. Οι δικαιούχοι μπόρεσαν να δουν μνημεία, να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας και να γίνουν μέρος της ιστορίας αυτού του τόπου για όσο διάστημα παρέμειναν εκεί.Στόχος αυτού του προγράμματος ήταν η καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και εκπαίδευση των καταρτιζόμενων μας, η οποία θα αποτελέσει εφόδιο για τα μελλοντικά τους σχέδια.

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει το πρόγραμμα μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε πλήρως το στόχο μας. Η απόκτηση ειδικών γνώσεων στον τομέα του G.I.S και η γνωριμία τους με τις σύγχρονες τεχνολογίες είναι βέβαιο ότι θα τους συντροφεύει για όλη τους τη ζωή.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.