ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι κατά τους θερινούς μήνες (01-07-2017 έως 31-08-2017) το Δ.ΙΕΚ Επανομής Θα εξυπηρετεί το κοινό καθημερινά κατά τις ώρες 10:00-13:30, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα 1-15 Αυγούστου που θα παραμείνει κλειστό, κατόπιν εντολής της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

Η ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ