ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης

(ΣΤΟ ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)

απαιτούνται τα κάτωθι :

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Φωτοαντίγραφο

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ (από το ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Θεωρημένο φωτοαντίγραφο (από το ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αντίγραφο από το γραφείο μας

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ

7. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 24 ετών και άνω, ατομικό

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Από ΙΚΑ  

9. ΑΜΚΑΜπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα για την πρακτική άσκηση των αποφοίτων από εδώ.