Αποτελέσματα τελικής επιλογής καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ - Εγγραφές νέων επιτυχόντων 2017Β Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ - Εγγραφές επιτυχόντων υποψηφίων 2017Β ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ 4-9-2017 Παράταση ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης(Δ.Ι.Ε.Κ.) εξαμήνου 2017Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 2017Β ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.ΙΕΚ) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017Β Ειδικότητες Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Φθινοπωρινού Εξάμηνου 2017Β Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 - Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 10 Αυγούστου 2017 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης

(ΣΤΟ ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)

απαιτούνται τα κάτωθι :

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Φωτοαντίγραφο

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ (από το ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Θεωρημένο φωτοαντίγραφο (από το ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αντίγραφο από το γραφείο μας

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ

7. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 24 ετών και άνω, ατομικό

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Από ΙΚΑ  

9. ΑΜΚΑΜπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα για την πρακτική άσκηση των αποφοίτων από εδώ.