Απόκτησε δεξιότητες που θα αξιοποιήσεις στη ζωή σου

«Θέλω να αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες που θα αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα μου και θα μου εξασφαλίσουν επαγγελματικές προοπτικές.»

Διοικητικές, κρίσιμες για τη λειτουργία του ΙΕΚ, απαραίτητες για την κατάρτιση και πρακτική των σπουδαστών.

Η Εκπαίδευση ενηλίκων επιτυγχάνει καλύτερα τους στόχους της με τη βιωματική μάθηση. Αυτή είναι η αρχή που πιστεύουν και ακολουθούν οι εκπαιδευτές μας.

Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση προσαρμόζει τον ρυθμό μάθησης στον διαθέσιμο χρόνο του ενήλικου σπουδαστή.

Κάθημερινά 14:00-18:00

  • 23920 44960
  • 23920 45477
  • iekepanomis@sch.gr

Άνοιξε τα φτερά σου, απογείωσε τα όνειρα σου